مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

خطر مرگ در کمین فیلمبرداران فرمانده!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

فرود آسانسوری از هلی کوپتر با طناب چهل میل

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱

حذف کیک جیتسوکار فرمانده!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

تلفاتی های قسمت پنجم فرمانده!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

مسابقه وسطی وسط مسابقه!!!

ورزشکاران و دلاوران وسط بازی وسطی!
این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

مورچه خوار، لاشخور و کرکس پشت بیسیم فرمانده!

چالش رمزگذاری پیام های پشت بیسیم!!
این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

آموزه های آلکس فرگوسن در مسابقه فرمانده!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

فرماندهان و رارندگان تانک!!!

رانندگی تانک در فرمانده ۴!
این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

آخرین کلام آتش نشان!
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

آخرین کلام آتش نشان!

آخرین حرف های امیر گل محمدی را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

آخرین تلاش های آتش نشان فرمانده!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!