مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۱۲ فروردین ۱۳۹۸
۲

پشت صحنه اختتامیه فرمانده۵ و کسی که فرمانده دل ها شد

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۲ فروردین ۱۳۹۸
۰

بازگشت بچه های فرمانده۴ /پشت صحنه فرمانده۵

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۲ فروردین ۱۳۹۸
۰

حرف آخر بچه های فرمانده۵ جلوی دوربین پشت صحنه

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۱ فروردین ۱۳۹۸
۱

انفجار تروریستی چابهار همزمان با ضبط فرمانده۵

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۱ فروردین ۱۳۹۸
۰

مرور خاطرات فرمانده۵ در پشت صحنه نیمه نهایی

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۱ فروردین ۱۳۹۸
۰

پشت صحنه پیش بینی حذفی های نیمه نهایی

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۰۹ فروردین ۱۳۹۸
۰

خداحافظی غم انگیز با سینا!/پشت صحنه فرمانده۵

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۰۹ فروردین ۱۳۹۸
۰

حذفی غیرقابل پیش بینی عملیات تروریستی!/پشت صحنه فرمانده۵

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۰۹ فروردین ۱۳۹۸
۰

کل کل های پلیس ها و تروریست ها!/ پشت صحنه فرمانده۵

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۰۹ فروردین ۱۳۹۸
۰

آشنایی با علی جومونگ!/ پشت صحنه فرمانده۵

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!