مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۱۲ فروردین ۱۳۹۸
2

پشت صحنه اختتامیه فرمانده5 و کسی که فرمانده دل ها شد

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۲ فروردین ۱۳۹۸
0

بازگشت بچه های فرمانده4 /پشت صحنه فرمانده5

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۲ فروردین ۱۳۹۸
0

حرف آخر بچه های فرمانده5 جلوی دوربین پشت صحنه

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۱ فروردین ۱۳۹۸
1

انفجار تروریستی چابهار همزمان با ضبط فرمانده5

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۱ فروردین ۱۳۹۸
0

مرور خاطرات فرمانده5 در پشت صحنه نیمه نهایی

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۱۱ فروردین ۱۳۹۸
0

پشت صحنه پیش بینی حذفی های نیمه نهایی

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۰۹ فروردین ۱۳۹۸
0

خداحافظی غم انگیز با سینا!/پشت صحنه فرمانده5

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۰۹ فروردین ۱۳۹۸
0

حذفی غیرقابل پیش بینی عملیات تروریستی!/پشت صحنه فرمانده5

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۰۹ فروردین ۱۳۹۸
0

کل کل های پلیس ها و تروریست ها!/ پشت صحنه فرمانده5

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

۰۹ فروردین ۱۳۹۸
0

آشنایی با علی جومونگ!/ پشت صحنه فرمانده5

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام…

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!