مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰

تمرین شلیک با بطری آب معدنی!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۱

دعوا بین اعضای تیم امیرحسین!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۰

یک فینال، دو فرمانده، دو تاکتیک جنگی!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۰

بهترین باخت زندگی امیرحسین!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۰

سوختگی سریع و خشن با گزایل!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۵ خرداد ۱۳۹۷
۰

اهدای تندیس و جوایز نقدی به مبارزان فرمانده ۴

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۱ خرداد ۱۳۹۷
۰

کابوس محسن!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۱ خرداد ۱۳۹۷
۰

مسابقه دوچرخه سواری در دمای ۴۷ درجه!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۱ خرداد ۱۳۹۷
۰

سپیده دم اومد و وقت رفتن، اینجا برام نیست دیگه جای موندن!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۱ خرداد ۱۳۹۷
۰

اگر یه روز، جنگ بشه…

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!