مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

مسابقات بوکس رفتیم آمریکا ولی نذاشتن مسابقه بدیم!

برای نظر دادن در مورد این ویدیو روی عنوان ویدیو کلیک کنید. و برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

تمرین های چتربازی در قسمت اول مستند مسابقه فرمانده

برای نظر دادن در مورد این ویدیو روی عنوان ویدیو کلیک کنید. و برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

چند درصد حذفی؟ چند درصد هستی؟

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

زهرمار! بی تربیت! مردم خوابن!

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

بهترین و مهربون ترینمون رفت!

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

تمرین چتربازی همه جا، حتی هنگام خروج از توالت!

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

معرکه مارگیری در مسابقه فرمانده!

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

آزمون های انتخابی فرمانده4 و مشخص شدن برترین ها

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!