مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
0

یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه!

دومین قربانی مسابقه رانندگی نفربر، مشخص شد! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
0

اولین قربانی مسابقه رانندگی نفربر!

مسابقه رانندگی نفربر، اولین قربانی خود را گرفت! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
0

یک بار پشت پژو نشستم، الانم پشت تانک!

آموزش های مقدماتی تانک سواری برای اولین بار! ببینید و در مورد این ویدیو نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
0

اولین تجربه پرش با چتر!

اولین تجربه پرش با چتر مبارزان فرمانده 4 را ببینید و در مورد این ویدیو نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
0

واااای داره میاد!

به صفحه این ویدیو وارد شوید و نظر خود را ثبت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
0

دور دور کردن اینجوری دیده بودین؟!

به صفحه این ویدیو وارد شوید و نظر خود را ثبت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۵ فروردین ۱۳۹۷
0

یک شب نیمه شب… تمرین تکاوران فرمانده

به صفحه این ویدیو وارد شوید و نظر خود را ثبت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۵ فروردین ۱۳۹۷
0

فوران آدرنالین به این میگنا!

حال شرکت کننده های فرمانده را بعد از اولین تجربه پرش با چتر ببینید و در مورد این ویدیو نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

یک پیش بینی غم انگیز!

در مورد این ویدیو نظر دهید و برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
0

خنده از شدت ناراحتی دیده بودید؟!

در مورد این ویدیو نظر دهید و برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!