مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
0

سوار بر ناو شهید حاج محمد ناظری

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۴ خرداد ۱۳۹۷
0

عملیات تعقیب و گریز کبرا 11 !

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۴ خرداد ۱۳۹۷
0

جای خالی شرلوک هلمز!!!

این ویدیو را بینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۴ خرداد ۱۳۹۷
0

شتری که دم چادر محمد خوابید!

آخرین حرف های محمد را در این ویدیو بینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۴ خرداد ۱۳۹۷
2

حذفی شگفت انگیز فرمانده 4!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۴ خرداد ۱۳۹۷
0

نی نی یونس!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۳ خرداد ۱۳۹۷
0

الکس فرگوسن، پابلو نرودا و بقیه در مسابقه فرمانده!

سختی های مسابقه فرمانده را از زبان شهاب در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۳ خرداد ۱۳۹۷
0

عملیات دره پنجشیر!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
0

مصاحبه «محسن تختی» با «محمد سیاقی» به گویش آذری!

گفت و گوی آذری زبان های مسابقه فرمانده را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
0

مصاحبه مبارزان فرمانده با «شهاب حمداللهی»

گپ و گفت با «شهاب حمداللهی» را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!