مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
۰

میرم فین بزنم!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۴ خرداد ۱۳۹۷
۰

تجربه متفاوت کانو سواری در فرمانده۴!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۴ خرداد ۱۳۹۷
۰

آموزش کانو سواری!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۴ خرداد ۱۳۹۷
۰

ما مو می بینیم و اونا پیچش مو!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۴ خرداد ۱۳۹۷
۰

خونسردترین حذفی فرمانده۴!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۱ خرداد ۱۳۹۷
۰

نفس گیرترین بخش مسابقه فرمانده!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۱ خرداد ۱۳۹۷
۰

پنج سماور، پنج قهرمان!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۱ خرداد ۱۳۹۷
۰

دل به دریا زدن و فاتحه خواندن!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۱۰ خرداد ۱۳۹۷
۰

دوربین مخفی فرمانده؛ فروش تانک و نفربر در بازار خودروی عبدل آباد!!!

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۱۰ خرداد ۱۳۹۷
۰

شیرجه مستقیم از روی ناو!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!