مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

مردان فرمانده در راه صفر مرزی میرجاوه

سفر جاده ای مبارزان فرمانده را در این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

پشت صحنه مسابقه فرمانده در کویر ریگ ملک میرجاوه

بخشی از فراز و نشیب های تیم سازنده فرمانده را در این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

بی آبی و بی غذایی در کویر!

مبارزان گرسنه و تشنه در دل کویر! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

شترسواری دولا دولا!

شترسواری، دولا دولا نمیشه!! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

فرود چتربازان گروه قرمز فرمانده در کویر ریگ ملک-میرجاوه

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

فرود چتربازان گروه آبی فرمانده در کویر ریگ ملک-میرجاوه

فرود در دل کویر! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
۰

از خواب پریدن، با چتر پریدن!

از خواب پریدم، با چتر پریدم! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
۰

پرواز نیمه شب به سوی جزایر قناری!

همراه با مبارزان فرمانده ۴ به جزایر قناری سفر کنید! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

دستفروشی در آسایشگاه فرمانده!

دستفروشی در آسایشگاه فرمانده، از کرم و مسواک تا تخمه و دوغ و نوشابه! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

رانندگی نفربر در حد بنز!

رانندگی خفن نفربر برای یک تازه کار! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!