فعالیت

  • حسین یک بروزرسانی ارسال کرده 1 سال, 10 ماه قبل

    ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
    هر زمان بوی خمینی به سر افتد ما را دور سید علی خامنه ای می گردیم