فعالیت

 • حسین یک بروزرسانی ارسال کرده 1 سال, 10 ماه قبل

  خيالمان تخت است
  هرکه بي ولي باشد،عاقبت سيه بخت است
  پيمودن راه حق،بي امـــــر ولي سخت است
  انقلابمان هرگــــز، منحــــــــــرف نخواهد شد
  تا سيدعلي باشــــد، ما خيالمان تخت است