آرشیو حاج محمد ناظری

سردار محمد ناظری فرمانده نیروهای ویژه دریایی سپاه

قسمت دوم گفتگوی اختصاصی با سردار محمد ناظری

فردی که عضو یگان ویژه می شود چه تفاوت هایی با دیگران دارد؟ آیا باید روحیه و شخصیت خاصی داشته باشد؟
فرمانده نیروهای ویژه دریایی سپاه یعنی حاج محمد ناظری در این قسمت از مصاحبه اختصاصی خود با سایت فرمانده از شرایط و ویژگی های تکاوران نیروهای ویژه می گوید.
اگر متقاضی استخدام در نیروهای ویژه هستید، این صحبت های فرمانده را به دقت بخوانید.

سردار حاج محمد ناظری فرمانده نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه

گفتگوی اختصاصی با سردار محمد ناظری (قسمت اول)

حاج محمد ناظری فرمانده نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران در این گفتگوی اختصاصی با سایت فرمانده از نحوه آشنایی و ورود خود به فعالیت های نظامی و نحوه آموزش نیروهای ویژه در اوایل انقلاب می گوید.
برای آشنایی با این سردار پر افتخار کشور و همچنین آشنایی بیشتر با نیروهای ویژه دریایی و نحوه جذب و فعالیت در این نیروها، این مصاحبه را بخوانید