مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
۰

پرواز نیمه شب به سوی جزایر قناری!

همراه با مبارزان فرمانده ۴ به جزایر قناری سفر کنید! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

دستفروشی در آسایشگاه فرمانده!

دستفروشی در آسایشگاه فرمانده، از کرم و مسواک تا تخمه و دوغ و نوشابه! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

رانندگی نفربر در حد بنز!

رانندگی خفن نفربر برای یک تازه کار! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه!

دومین قربانی مسابقه رانندگی نفربر، مشخص شد! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

اولین قربانی مسابقه رانندگی نفربر!

مسابقه رانندگی نفربر، اولین قربانی خود را گرفت! این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

یک بار پشت پژو نشستم، الانم پشت تانک!

آموزش های مقدماتی تانک سواری برای اولین بار! ببینید و در مورد این ویدیو نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

اولین تجربه پرش با چتر!

اولین تجربه پرش با چتر مبارزان فرمانده ۴ را ببینید و در مورد این ویدیو نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

واااای داره میاد!

به صفحه این ویدیو وارد شوید و نظر خود را ثبت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

دور دور کردن اینجوری دیده بودین؟!

به صفحه این ویدیو وارد شوید و نظر خود را ثبت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۵ فروردین ۱۳۹۷
۰

یک شب نیمه شب… تمرین تکاوران فرمانده

به صفحه این ویدیو وارد شوید و نظر خود را ثبت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!