مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۰

دور دور کردن اینجوری دیده بودین؟!

به صفحه این ویدیو وارد شوید و نظر خود را ثبت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۵ فروردین ۱۳۹۷
۰

یک شب نیمه شب… تمرین تکاوران فرمانده

به صفحه این ویدیو وارد شوید و نظر خود را ثبت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۵ فروردین ۱۳۹۷
۰

فوران آدرنالین به این میگنا!

حال شرکت کننده های فرمانده را بعد از اولین تجربه پرش با چتر ببینید و در مورد این ویدیو نظر دهید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
۰

یک پیش بینی غم انگیز!

در مورد این ویدیو نظر دهید و برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
۰

خنده از شدت ناراحتی دیده بودید؟!

در مورد این ویدیو نظر دهید و برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
۰

مسابقات بوکس رفتیم آمریکا ولی نذاشتن مسابقه بدیم!

برای نظر دادن در مورد این ویدیو روی عنوان ویدیو کلیک کنید. و برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
۰

تمرین های چتربازی در قسمت اول مستند مسابقه فرمانده

برای نظر دادن در مورد این ویدیو روی عنوان ویدیو کلیک کنید. و برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
۰

چند درصد حذفی؟ چند درصد هستی؟

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
۰

زهرمار! بی تربیت! مردم خوابن!

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
۰

بهترین و مهربون ترینمون رفت!

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید:

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!