مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

مصاحبه «محسن تختی» با «محمد سیاقی» به گویش آذری!

گفت و گوی آذری زبان های مسابقه فرمانده را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

گفتمان توحیدی با «یونس بامری»!

گفت و گو با یونس بامری را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

مصاحبه مبارزان فرمانده با «شهاب حمداللهی»

گپ و گفت با «شهاب حمداللهی» را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

درددل های «محسن تختی»!

گپ و گفت با «محسن تختی» را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

خودم و خودت و خودش حذفیم!!!

پیش بینی های حذف شدنی های قسمت بعد را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

گپ و گفت با «امیرحسین دولتشاهی»

گپ و گفت دوستانه با امیرحسین را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

کارآگاه امیرحسین در جستجوی یونس و شهاب!

هنر تعقیب و شناسایی کارآگاه امیرحسین را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

پستونک توی دماغ یونس و شهاب!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

گوش های تابلوی محسن!!

عملیات تعقیب و شناسایی مبارزان فرمانده را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰

سیبیل فدای تیم!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!